صفحه ی تجاری

لطفا اطلاعات هود را وارد کنید

توضیحات


صفحات تجاری شامل چهار صفحه می باشند:
۱-صفحه خانه
۲-صفحه درباره ما
۳-صفحه آگهی ها
۴-صفحه جزئیات آگهی
مانند تصویر زیر

asset

مرحله اول : اطلاعات صفحه تجاریyour image

مرحله دوم : اطلاعات اسلایدر

در نظر داشته باشید این سیستم به شما یک اسلایدر میدهد که درون آن می توانید تصویر هایی از شغل خود درج کنید

بهتر است تصویر بصورت مستطیلی و بهترین اندازه تصویر ۸۶۰ در ۳۰۰ می باشد


your image
بارگذاری
your image
بارگذاری
your image
بارگذاری

مرحله سوم : اطلاعات شغلی شما

در این صفحه راجع به شغل خود در دو پاراگراف بنویسید بنویسید

مرحله چهارم : اطلاعات گالری

your image
بارگذاری
your image
بارگذاری
your image
بارگذاری
your image
بارگذاری
your image
بارگذاری
your image
بارگذاری

مرحله پنجم : اطلاعات ارتباطی

در این قسمت اطلاعات شما از جمله آدرس - تلفن - تلفن همراه - و شبکه های اجتماعی نمایش داده می شود

شبکه های اجتماعی

راه های ارتباطی