رزومه

فروش نصب کاغذ دیواری پوستر دیواری وارد مستقیم تهران و شهرستانها

اصغر وظیفهمرد

حداقل حقوق

حداکثر حقوق

شرایط کاری

فاقد مهارت

مهارت ها

فاقد مدرک تحصیلی

زبان

تحصیلات

نمونه کار ها

خصوصیات اخلاقی