رزومه

حراست

مهدی فلاحیمرد

حداقل حقوق

1500000

حداکثر حقوق

2500000

شرایط کاری

0

0

part_time

مهارت ها

زبان

0

0

فارسی

تحصیلات

نمونه کار ها

خصوصیات اخلاقی

امانت دار صادق صبور خوش اخلاق